วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ก้าวสู่ความมั่นคงด้วย Security Data

     เตรียมพร้อมสำหรับ อนาคต เพื่อเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ การค้นหาข้อมูลด้านความปลอดภัยเป็นหนทางหนึ่งที่ท่านสมาชิกจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเอง  Lockton Motorcycle ได้เตรียมบริการด้านความปลอดภัยอันทันสมัยไว้แล้วสำหรับท่านสมาชิก สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ที่
Security Searchการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ Lockton Motorcycle Agent ทุกท่าน หรือ ที่ Live Chat
สามารถดูวิธีการใช้งานได้จาก VDO ด้านล่างนี้

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บริการใหม่เพื่อสมาชิกจาก Lockton Motorcycle

เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ สมาชิก Lockton Motorcycle ทุกท่าน

ความเสียหายของรถมอเตอร์ไซค์ แบ่งตามประเภทและปี - http://sheet.zoho.com

 เราได้เพิ่มเนื้อหาเรื่องสถิติความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถมอเตอร์ไซค์ในรอบระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ดูได้ที่ Claim Chart )
 และยังเตรียมข้อมูลพิเศษด้าน Security ให้ท่านได้ค้นหาตามความต้องการอย่างง่าย ๆ (ดูได้ที่ Security Search)
 เพราะ Lockton Motorcycle ต้องเพิ่มการบริการที่ดี พร้อมด้วยข้อมูลที่รอบด้าน รวมถึงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับ เพื่อนสมาชิก อย่างต่อเนื่อง

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
“บริษัทฯ เป็นเพียงศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมเท่านั้น ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในข้อมูลและการนำไปใช้  การพิจารณาหรือการนำข้อมูลไปใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละบุคคล”